Skip to content

Algemene informatie

De POB-HELP studie

In de POB-HELP studie onderzoeken we een nieuwe beslisregel in de huisartsenpraktijk, voor patiënten met pijn op de borst. De beslisregel helpt de huisarts een ernstige oorzaak voor de pijn op de borst, zoals een hartinfarct, veilig uit te sluiten. De beslisregel is een stappenplan die bestaat uit een score van maximaal 5 punten en een bloedtest door middel van een vingerprik. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 1500 patiënten in ongeveer 90 huisartsenpraktijken.

Het onderzoek is een samenwerking tussen de universiteit Leiden, universiteit Maastricht en Viecuri – Medisch Centrum van Noord Limburg. De studie wordt gesubsidieerd door ZonMw. Verder is de patiëntenstichting ‘Harteraad’ betrokken geweest bij de opzet van het onderzoek.

Verderop de website kunt u meer lezen over deze beslisregel en de studie. Voor meer informatie over kransslagaderverkalking en het hartinfarct verwijzen we u naar de website van de hartstichting.

Waarom dit onderzoek?

Dagelijks bezoeken in Nederland 600 tot 1200 patiënten hun huisarts met pijn op de borst. Bij iets minder dan de helft van de patiënten overweegt de huisarts een oorzaak in het hart, zoals bijvoorbeeld kransslagaderverkalking. Achteraf blijkt dit bij slechts 1 op de 10 patiënten het geval, en bij slechts 1 op 20 patiënten blijkt sprake van een hartinfarct. Veel vaker heeft de pijn een minder ernstige oorzaak, zoals spierpijn, maagklachten of psychische klachten.

Op dit moment moet de huisarts op basis van de omschrijving van de klachten en het lichamelijk onderzoek onderscheid maken tussen een mogelijk levensbedreigende aandoening en andere, niet acuut gevaarlijke, oorzaken van pijn op de borst. Uit angst een ernstige diagnose te missen worden patiënten al snel verwezen naar het ziekenhuis, terwijl dit in de meeste gevallen achteraf niet nodig blijkt. In het ziekenhuis worden vervolgens veel en achteraf vaak onnodige onderzoeken gedaan. Een onnodig bezoek aan het ziekenhuis kan onzekerheid, stress en angst veroorzaken, en je ligt als patiënt soms urenlang op een eerste hulp op uitslagen te wachten. Dit kost veel tijd en is tenslotte kostbaar voor de maatschappij.

× Contact ons via whatsapp!